Tag: Po slovensky

Pozdrav krajanom – Veľká noc 2020

Drahí duchovní otcovia a členovia slovenských katolíckych misií vo svete,

okolnosti, za akých slávime tohtoročné veľkonočné sviatky, nám dávajú príležitosť vnímať aktuálnosť a hĺbku posolstva Ježišovho umučenia a smrti, ale hlavne jeho slávneho vzkriesenia s úplne novým rozmerom. Intenzívne na …

Read More

List slovenským farníkom

Drahí farníci, Slováci!

26. marca 2020

Žijeme v krajine a dobe, kde sme si zvykli, že všetko rastie: ekonómia, obyvateľstvo, príjem, bezpečnosť, zábava… Takíto sme ako ľudia, alebo takto aspoň žijeme. Vravíme, že sa chceme mať lepšie ako naši rodičia …

Read More