Prajem Vám požehnané Vianoce

Prajem Vám požehnané Vianoce

Drahí farníci

Udalosti posledného roka, ktorý poznačil zdravie, spoločenský život i ekonomickú situáciu mnohých ľudí nás vyzývajú uvažovať o stabilite, ktorá pochádza od Boha. On je prameň dobra a on sa svetu zjavuje vo svojom Synovi. Jánovo evanjelium nám pripomína: „Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť“ (Jn 1,18).
My sme ho potrebovali, a predsa prichádza on k nám a nie my k nemu. Aj keď ho nikdy nedokážeme plne pochopiť, on nás pozýva napodobňovať jeho lásku k Bohu a k ľuďom. Láska k Bohu sa najlepšie prejavuje radostnou poslušnosťou voči jeho slovu, ktoré je rovnaké, no stále nám prináša nové výzvy. Láska k ľuďom sa žije tak, že ideme k tým, ktorí nás potrebujú a kladieme ich potreby pred vlastné pohodlie. Keď dávame seba, vtedy dostávame najviac.

Všetkým prajem požehnané Vianočné sviatky. Fr. Libor