Domáca liturgia na Nedeľu Božieho Slova

Sunday, January 24

Domáca liturgia na Nedeľu Božieho Slova

Postsynodálna apoštolská exhortácia Verbum Domini pripomína úlohu rodiny pri formovaní viery Božím Slovom:

K autentickému otcovstvu a materstvu patrí aj komunikácia a svedectvo o zmysle života v Kristovi: prostredníctvom vernosti a jednoty rodinného života sú rodičia pred vlastnými deťmi prvými hlásateľmi Božieho slova.

Verbum Domini bod 85

Katolícke biblické dielo na Slovensku pripravilo na Nedeľu Božieho Slova (24. január 2021) Domácu liturgiu. Môžete si ju stiahnuť a vytlačiť.

Viac informácií k Roku Božieho Slova nájdete na stránke Katolíckeho Biblického diela na Slovensku https://kbd.sk/