CSA – 2021

Navigating through life has been very difficult over the past two years and we all have been dealing with many challenges. It is our faith that holds us and gives us the right direction. Faith involves both receiving and sharing: within our families, parishes, and in society at large.

There are many ways in which each of us can be involved in the mission of the Church, through active participation in the various ministries in our Parish. Moreover, many ministries, services, and programs are coordinated on the diocesan level. These benefit not only all Catholics, but they also allow all people to hear the good news and be touched by God’s love.

As every year, our shepherd, Archbishop Vigneron, is asking the faithful of the Archdiocese of Detroit to support the Catholic Services Appeal for 2021. The many programs and ministries (priestly formation, evangelization, Catholic schools, family, pro-life…) benefit thousands in Southeast Michigan. These are substantial components of the mission of our Church and they are everyone’s responsibility.

The goal set for our Parish this year is $ 160,000 (compared to $156,600 in 2020 and $192,200 in 2019). This goal reflects the overall trend of our offertory income over the past three years.

From the financial perspective, every donation to the Parish is taxed at a 7% rate by the Archdiocese of Detroit, and only the remaining 93% can be used by the Parish. The CSA collection, however, offers us a unique opportunity to make our financial contributions count 100% entirely for use by the Parish. Moreover, once we reach the mandatory goal, any overage is credited to the Parish at the same 100% rate.

We have been blessed with many generous parishioners in the past and our Parish was able to reach the CSA goal in the year 2019, but we fell short in 2020. All donors deserve gratitude for their generosity. Please, prayerfully consider supporting the 2021 CSA and make your gift count for our Parish. If you are unable to contribute, please, continue praying for the mission of the Church, of which we are all a part.  

Fr. Libor Marek

To contribute to the CSA: https://www.givecsa.org/

Posledné dva roky boli pre všetkých nás veľmi náročné. Práve vtedy si máme uvedomiť, že naša viera nám pomáha čeliť ťažkostiam a dáva správny smer. Viera nás učí veci prijímať i dávať.

Vieru prežívame v našich rodinách, farnostiach i vo verejnom živote. Naša farnosť ponúka mnohé možnosti zapojiť sa do poslania Cirkvi – nežiť pre seba, ale pre druhých a tak šíriť Božie kráľovstvo. Mnohé programy a aktivity nie je možné konať na farskej, ale na diecéznej úrovni. Profitujú z nich nielen katolíci, ale všetci ľudia môžu zakúsiť dotyk Božej lásky.

Tak ako každý rok, náš pastier, arcibiskup Vigneron žiada všetkých veriacich diecézy o podporu zbierky CSA (Catholic Services Appeal). Vďaka nej sa financujú mnohé programy (formácia a vzdelávanie kňazov, evanjelizácia, katolícke školy, podpora rodín a manželstiev, pro-life…), ktoré slúžia mnohým ľuďom v Michigane. Sú to podstatné prvky poslania Cirkvi a my všetci sme za ne zodpovední.

Tento rok máme dosiahnuť cieľ vo výške $160,000 (v roku 2020 to bolo $156,616 a $192,200 v roku 2019). Tento cieľ reflektuje trend našich farských financií za posledné 3 roky.

Z finančného hľadiska, každý príspevok pre farnosť je zdanený 7% pre Diecézu a iba zvyšných 93% môže byť použitých pre farnosť. CSA zbierka nám ponúka jedinečnú možnosť započítať 100% vášho príspevku v prospech farnosti. Okrem toho, keď dosiahneme náš povinný cieľ, všetko ostatné sa vráti do farnosti vo výške 100%.

Už v minulosti sme mali mnoho štedrých ľudí a vďaka nim sme v roku 2019 náš cieľ dosiahli. V roku 2020 sa nám to nepodarilo a museli sme použiť aj časť farských úspor. Vzhľadom na finančnú a ekonomickú mnohých ľudí si všetci zaslúžia našu vďačnosť. Ak vám to je možné, prosím, prispejte do tejto zbierky. Váš dar sa počíta v prospech našej farnosti. Ak nemôžete prispieť, prosím, modlite sa za Cirkev a všetkých jej členov, aby vždy ostala verná svojmu poslaniu. 

Fr. Libor Marek

To contribute to the CSA: https://www.givecsa.org/