Nedeľná svätá omša v slovenčine

Sunday, April 26

Nedeľná svätá omša v slovenčine

SLOVAK HOLY MASS WITH BISHOP HAĽKO

V túto nedeľu, 26. apríla 2020 o 11. hodine detroitského času, bude biskup Jozef Haľko slúžiť pre našu farnosť slovenskú svätú omšu v petržalskom chráme Povýšenia sv. Križa.

Táto omša bude prenášaná v priamom prenose cez náš farský YouTube kanál. Aj takýmto netradičným spôsobom môžeme zažiť slovenské spoločenstvo našej farnosti.

Súčasťou svätej omše budú aj farské oznamy. Pravidelná nedeľná omša o 10. hodine bude v túto nedeľu iba v anglickom jazyku.

https://www.youtube.com/watch?v=4kxzRt6DJvY