Category: Po slovensky

Section in Slovak

Pozdrav krajanom – Veľká noc 2020

Drahí duchovní otcovia a členovia slovenských katolíckych misií vo svete,

okolnosti, za akých slávime tohtoročné veľkonočné sviatky, nám dávajú príležitosť vnímať aktuálnosť a hĺbku posolstva Ježišovho umučenia a smrti, ale hlavne jeho slávneho vzkriesenia s úplne novým rozmerom. Intenzívne na …

Read More