Reporting Sexual Abuse

Reporting Sexual Abuse

The Archdiocese of Detroit encourages individuals to report clergy sexual abuse of minors and others – no matter when the abuse occurred.  Individuals may contact local law enforcement authorities and/or they may report to the Archdiocese of Detroit by calling the Victim Assistance Coordinator at (866) 343-8055 or by emailing vac@aod.org.

In addition the Michigan Attorney General’s Office can be contacted at its toll-free reporting hotline at (844) 324-3374 (Monday through Friday from 8:00 am to 5:00 pm) or by email at aginvestigations@michigan.gov.

More information about the Archdiocese of Detroit’s efforts to address abuse may be found at protect.aod.org.

Detroitská Arcidiecéza povzbudzuje jednotlivcov, ktorí by vedeli o prípadoch sexuálneho obťažovania mladistvých zo strany kléru, aby ich ohlásili bez ohľadu na to, kedy sa tieto prípady vyskytli. Jednotlivci môžu kontaktovať orgány činné v trestnom konaní, alebo upovedomiť Detroitskú Arcidiecézu prostredníctvom koordinátora pre pomoc obetiam na tel. čísle 866-343-8055, alebo emailom vac@aod.org

Úrad generálneho prokurátora v Michigane možno kontaktovať na bezplatnom telefónnom čísle 844-324-3374 (od pondelka do piatku, od 8:00 do 17:00), alebo emailom aginvestigations@michigan.gov.

Viac informácií o snahe Detroitskej Arcidiecézy predchádzať zneužívaniu je k dispozícií na adrese protect.aod.org.