Liturgia domácej cirkvi na Posvätné Trojdnie

Liturgia domácej cirkvi na Posvätné Trojdnie

Tento rok budeme prežívať veľkonočné sviatky odlišne ako po iné roky. Aktuálna situácia neumožňuje, aby sme sa zhromaždili v chráme mali účasť na liturgii. Avšak moderné technológie nám umožňujú spojiť sa na modlitbu v rovnakom čase ako jedna farská rodina a tak oslavovať veľkonočné tajomstvo Ježiša Krista.

Okrem samotnej liturgie sa v kostole nebudú konať žiadne pobožnosti ako Krížová cesta, Ruženec Božieho milosrdenstva, poklona v Božom hrobe alebo požehnanie veľkonočného jedla. Mnohé s týchto modlitieb je možné vykonať súkromne doma.

Aby vaša účasť na liturgii v chráme nebola len virtuálnou, ponúkame vám materiály pre slávenie posvätného Trojdnia v rodine. Rodinná liturgia je pripravená tak, aby upriamila našu pozornosť na najdôležitejšiu časť slávenia konkrétneho dňa v kostole a nadväzovala na ňu.

Pred alebo po skončení živého prenosu s kostola, môžete ako domáca cirkev – rodina mať účasť na liturgii všeobecnej cirkvi.