List slovenským farníkom

List slovenským farníkom

Drahí farníci, Slováci!

26. marca 2020

Žijeme v krajine a dobe, kde sme si zvykli, že všetko rastie: ekonómia, obyvateľstvo, príjem, bezpečnosť, zábava… Takíto sme ako ľudia, alebo takto aspoň žijeme. Vravíme, že sa chceme mať lepšie ako naši rodičia a snažíme sa tento svet zanechať pre ďalšie generácie lepší, ako sme ho dostali. Preto sme samozrejme znepokojení, keď vidíme, že skutočnosť je iná, než ako by sme očakávali.

Keď apoštoli žiadajú Ježiša, aby im dal väčšiu vieru (Lk 17,5), asi dúfali, že dostanú niečo viac, lepšie a kvalitnejšie, ako majú všetci ostatní. A naozaj, Ježiš prišiel, aby nám dal život a aby sme ho mali v hojnosti. Ale Ježiš zároveň hovorí: keby ste mali vieru ako horčičné zrnko…

Namiesto viery veľkej, treba mať vieru skutočnú. Ak oslobodíme našu vieru od všetkého, čo k nej nepatrí, bude oveľa účinnejšia. V týchto dňoch, keď sú pozastavené, alebo nedostupné mnohé vonkajšie formy devocionality a, mohli by sme povedať, nášho katolíckeho životného štýlu, môžeme uvažovať o tom, čo nás skutočne drží pri Kristovi a čo nás spája. Ak sa viera zredukuje iba rituál, možno to pekne vyzerá… No ak viera, hoci možno malá ako horčičné zrnko, presúva stromy i vrchy nášho sebectva, vtedy je účinná a pripravená rásť.

Ako už oznámil arcibiskup Vigneron, slávenie Veľkej Noci sa tento rok uskutoční bez účasti veriacich. Pre mnohých ľudí to bude veľká skúška: ako dokážeme pochopiť a prežiť podstatu slávenia bez fyzickej účasti na liturgii? Tak ako každú nedeľu, aj slávenie Posvätného  trojdnia budeme z nášho farského kostola streamovať cez youtube. Takto sa všetci farníci môžu spojiť v modlitbe, hoci sú fyzicky oddelení. Spolu budeme môcť prežiť tajomstvo Veľkej noci a prepojiť ho s naším každodenným životom. 

V týchto dňoch fyzického odlúčenia, pamätajte prosím na tých, ktorí sú opustení a v núdzi. Kontaktujte tých, ktorí sú osamelí: či už sú to vaši blízki priatelia, alebo aj menej známi ľudia. Tieto malé semienka viery budú rásť a budovať naše spoločenstvo.

Pozdravte prosím aj ďalších Slovákov, ktorých poznáte. Povzbuďte ich a pripomeňte im, že sa môžu spojiť s celou farnosťou počas nedeľnej sv. omše cez youtube.

Všetkých pozdravujeme a modlíme sa za vás

Fr. Libor a Fr. Juraj