Krížová cesta počas pandémie

Krížová cesta počas pandémie

Na konci článku si môžete stiahnuť krížovú cestu so zamyslenia pripravenú špeciálne pre tohtoročné pôstne obdobie.

Môžete sa ju modliť spoločne v rodine a tak oslavovať Boha ako domáca cirkev.