VÝZNAM NEDEĽNÉHO SLÁVENIA

Už texty Nového Zákona pripisujú veľký význam prvému dňu židovského týždňa (nedeľa). Je to deň Kristovho zmŕtvychvstania, deň keď sa zjavuje učeníkom a deň, keď zosiela dar Ducha Svätého. Stal sa dňom, keď sa kresťania zhromažďovali a …

Read More